Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่รายการ

เผยแพร่รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ทำอาหารการสอบ (o-net) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 ก.พ. 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 ก.พ. 2563 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ