Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่รายการ

เผยแพร่ใบสั่งจ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง