Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศเผยแพร่รายการ

เผยแพร่ใบสั่งจ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง