Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 34 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 177 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)