Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายและป้ายแนะนำวิธีการออกกำลังกาย 36 รายการ (สวนพรรณภิรมย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)