Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง