Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันการสอนเสริมแบบเข้ม (O-NET) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง