Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง