Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ทำอาหารกลางวัน การสอนเสริมแบบเข้ม (o-net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง