Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาในพื้นที่แขวงห้วยขวางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง