Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล จำนวน 8 รายการ โรงเรียนวัดใหม่ชองลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล จำนวน 8 รายการ โรงเรียนวัดใหม่ชองลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง