Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง