Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง