Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)