Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวางและสวนพรรณภิรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)