Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และชุดพละของนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,804 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)