Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)