Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,058 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)