Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายและป้ายแนะนำวิธีการออกกำลังกาย 36 รายการ (สวนพรรณภิรมย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)