Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)