Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)