Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,804 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)