Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตห้วยขวาง ปีงบประมาณ 2563