Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตห้วยขวาง ปีงบประมาณ 2563