Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2 รายการ จำนวน 4 คัน