Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวสารแนะนำ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. เปิดจุดบริการบัตรทองที่วัด (เฉพาะวันศุกร์)
               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปิดจุดบริการบัตรทองที่วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เฉพาะวันศุกร์) โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1330

รายชื่อวัดและวันที่ให้บริการ