Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อเรา


สำนักงานเขตห้วยขวาง
2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2277-9100-3, 0-2277-1981 โทรสาร 0-2277-4430
E-Mail : huaikhwang.district@gmail.com

 
หน่วยงาน โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายปกครอง 0 - 2276 - 4144 7455, 7457
ฝ่ายทะเบียน โทรสาร : 0 - 2276 - 9958 7460 - 61
ฝ่ายโยธา 0 - 2274 - 9585 7463 - 65
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 - 2276 - 9959 7468 - 69
ฝ่ายรายได้ 0 - 2276 - 2755 7471 - 72
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 - 2275 - 6786 7474 - 75
ฝ่ายการศึกษา 0 - 2276 - 0462 7478 - 79
ฝ่ายการคลัง 0 - 2277 - 7876 7481 - 82
ฝ่ายเทศกิจ 0 - 2275 - 9189 7484
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 - 2275 - 4234 7487 - 88