Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตห้วยขวาง
2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2277-9100-3, 0-2277-1981
โทรสาร 0-2277-4430
E-Mail : huaikhwang.district@gmail.com

 
 
หน่วยงาน โทรศัพท์ภายนอก
โทรศัพท์ภายใน
 
ฝ่ายปกครอง

0 - 2276 - 4144
โทรสาร : 0 - 2277 - 4430

7455, 7457

ฝ่ายทะเบียน

โทรสาร : 0 - 2276 - 9958

7460 - 61

ฝ่ายโยธา

0 - 2274 - 9585

7463 - 66

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0 - 2276 - 9959

7468 - 69

ฝ่ายรายได้

0 - 2276 - 2755

7471 - 72

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

0 - 2275 - 6786

7474 - 75

ฝ่ายการศึกษา

0 - 2276 - 0462

7478 - 79

ฝ่ายการคลัง

0 - 2277 - 7876

7481 - 82

ฝ่ายเทศกิจ

0 - 2275 - 9189

7484

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

0 - 2275 - 4234

7487 - 88

ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)

-

7460