Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตห้วยขวาง
2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2277 9100 - 3
โทรสาร 0 2277 4430
E-Mail : huaikhwang.district@gmail.com

 
 
หน่วยงาน โทรศัพท์ภายนอก
โทรศัพท์ภายใน
 
ฝ่ายปกครอง

0 2276 4144
โทรสาร : 0 2277 4430

7455, 7457

ฝ่ายทะเบียน

โทรสาร : 0 2276 9958

7459 - 61

ฝ่ายโยธา

0 2274 9585

7463 - 66

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0 2276 9959

7468 - 69

ฝ่ายรายได้

0 2276 2755

7471 - 72

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

0 2275 6786

7474 - 75

ฝ่ายการศึกษา

0 2276 0462

7478 - 79

ฝ่ายการคลัง

0 2277 7876

7481 - 82

ฝ่ายเทศกิจ

0 2275 9189

7484

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

0 2275 4234

7487 - 88

ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)

-

7460