ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนยินดีต้อนรับ ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
Main Menu
Template พื้นหลังประชาสัมพันธ์ ตารางให้บริการ


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนอกศูนย์ ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรื่องโรคไข้เลือดออก

เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า

เรื่อง โรคเรื้อรัง อื่น ๆ

ประกาศรับสมัครงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารสำนักอนามัย

เสียงจากผู้รับบริการ