Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือน ดาวน์โหลด
1. เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 >> คลิก <<
2. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 >> คลิก <<
3. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 >> คลิก <<
4. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 >> คลิก <<
5. เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 >> คลิก <<
6. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 >> คลิก <<
7. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 >> คลิก <<
8. เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 >> คลิก <<
9. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 >> คลิก <<