Main Menu
BANGKOK PORTAL


กิจกรรมและข่าวสารของสลป.

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชญา ขำจันทร์) และผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง (นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์) ตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชญา ขำจันทร์) และผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง (นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์) ตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร