Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติปริมาณมูลฝอย

 
 

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2554

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2555

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2556

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2557

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

  เดือนตุลาคม 2563
  เดือนพฤศจิกายน 2563
  เดือนธันวาคม 2563
  เดือนมกราคม 2564
  เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  เดือนมีนาคม 2564
  เดือนเมษายน 2564
  เดือนพฤษภาคม 2564
  เดือนมิถุนายน 2564
  เดือนกรกฎาคม 2564
  เดือนสิงหาคม 2564