Main Menu
BANGKOK PORTAL


สมัครงาน

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)


แบบฟอร์มใบสมัคร


ปรับปรุงข้อมูล
30 เม.ย. 64