Main Menu
BANGKOK PORTAL


สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายการศึกษา เขตดุสิต (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563)
 

ปรับปรุงข้อมูล
28 ต.ค. 63