Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ (งบอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 50) ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
(ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)


 
ปรับปรุงข้อมูล
9 พ.ค. 61

ผู้ชม 3,095 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น