Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง ขนาด 200cc รสจืด (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564)
 

ปรับปรุงข้อมูล
19 พ.ค. 64