Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,216 ชุด ของฝ่ายรักษาความสะอาด (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564)
 


ปรับปรุงข้อมูล
6 ม.ค. 63