Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
 

ปรับปรุงข้อมูล
13 พ.ย. 63