Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ เขตดุสิต จำนวน 4 รายการ (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563)
 

ปรับปรุงข้อมูล
28 ต.ค. 63