Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง

ระกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การรับเงินของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิต  การรับเงินของกรุงเทพมหานคร การคลัง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิต การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร การคลัง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่