Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ชุมชน

   
o ชุมชนซอยอินทามระ 55
o ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2
o ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2
o ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 2
o ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4
o ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18
o ชุมชนซอยชานเมือง
o ชุมชนซอยเพิ่มสิน – สมบูรณ์สุข
o ชุมชนซอยกุนนที
o ชุมชนซอยแสนสุข
o ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20)
o ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32)
o ชุมชนซอยผาสุข o ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3
o ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41)
o ชุมชนซอยนาทอง แยก 1 – 6
o ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3) - 4 -
o ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง
o ชุมชนซอยสุขใจ
o ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง
o ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ ซอย 51
o ชุมชนสวัสดี