Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเขต)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง