Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตดินแดง : ตรวจเยี่ยมชุมชนซอยแสนสุข
 
>> วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
>> นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง นำหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ชุมชนซอยแสนสุข ตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมทั้งพูดคุยและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ดังนี้
1. ทางเดินเท้าคู่ขนานลำรางนาซอง เวลาฝนตก น้ำจะล้นลำรางท่วมบ้านเรือน โดยสำนักการระบายน้ำจะพิจารณาสำรวจออกแบบและของบประมาณในการจัดทำกำแพงกั้นน้ำตามแนวสันเขื่อน เพื่อกั้นระดับน้ำในลำรางและเป็นการป้องกันการเดินตกคลอง
2. ขอให้ติดตั้งราวกั้นริมคันคลอง เพื่อป้องกันประชาชนเดินตกคลอง โดยสำนักการระบายน้ำจะพิจารณาดำเนินการพร้อมกับการทำกำแพงกั้นน้ำตามแนวสันเขื่อน
3. ขอให้ยกระดับถนนปากซอยช่วงต่อกับถนนประชาสงเคราะห์ เพราะระดับถนนปากซอยต่ำกว่าระดับถนนประชาสงเคราะห์ เวลาฝนตก ระดับน้ำขังในซอยจะสูงกว่าระดับถนน ฝ่ายโยธาจะดำเนินการสำรวจเพื่อของบประมาณปรับปรุงยกระดับผิวจราจรบริเวณปากซอย
4. บ้านร้างในชุมชนซอยแสนสุข บริเวณท้ายชุมชน ชำรุดทรุดโทรมและมีคนแอบเข้าไปพักอาศัย ทางฝ่ายโยธาจะตรวจสอบเพื่อหาเจ้าของพื้นที่และดำเนินการต่อไป