Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตดินแดง : ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาความสะอาด บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง

>> วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
>> นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง พร้อมคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง ทางเข้าวัดตะพาน ที่มีผู้ค้ามาตั้งวางของขายกีดขวางทางสัญจรบนทางเท้า โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจัดระเบียบทางเท้า รวมถึงจัดระเบียบผู้ค้า ให้ผู้ค้าขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม และให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการ​จัดเก็บขยะและพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณดังกล่าว