Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตดินแดง​ : จัดกิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563​


>> พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ 

>> วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.​
นางสาวศศิ​ชา​ ทับทิม​ ผู้​อำนวยการ​เขต​ดินแดง​ นำคณะผู้​บริหาร​เขต​ดินแดง​ และ​เจ้าหน้าที่เขตดินแดง
จัดกิจกรรมจิต​อาสา​ พัฒนา​ทำ​ความสะอาด​และสภาพ​แวดล้อม​ บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง พร้อมประชาชน​จิต​อาสา​พระราชทาน​ฯ​ จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563​ ดำเนินการ​พัฒนา​ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง​ จัดเก็บ​ขยะมูลฝอย​ เพื่อ​ลดการ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โค​วิด​-19​ สร้างสภาพ​แวดล้อม​และสุขภาวะที่ดี