Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
สำนักงานเขตดินแดง
 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 ตุลาคม 2559 7,931,353.98 161,345.70 590,186.50
 พฤศจิกายน 2559 10,484,734.46 272,148.28 323,878.50
 ธันวาคม 2559 12,355,968.25 82,482.59 386,774.00
 มกราคม 2560 8,063,846.77 188,287.41 840,084.00
 กุมภาพันธ์ 2560 25,830,210.95 391,615.09 2,645,289.10
 มีนาคม 2560 92,840,446.72 316,978.63 8,843,261.50
 เมษายน 2560 40,438,662.09 446,405.38 3,835,971.90
 พฤษภาคม 2560      
 มิถุนายน 2560      
 กรกฎาคม 2560      
 สิงหาคม 2560      
 กันยายน 2560      
รวม 197,945,223.22 1,859,263.08 17,465,445.50