Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายไขมันประจำปีงบประมาณ 2560

            สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายไขมัน
                       ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
เดือน / ปี จำนวนราย จำนวนเงิน
ตุลาคม 2559 16 6,250
พฤศจิกายน 2559 23 10,750
ธันวาคม 2559 23 7,500
มกราคม 2560 8 4,750
กุมภาพันธ์ 2560 17 12,000
มีนาคม 2560 18 18,750
เมษายน 2560 22 7,000
พฤษภาคม 2560    
มิถุนายน 2560    
กรกฎาคม 2560    
สิงหาคม 2560    
กันยายน 2560    
รวม