Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เดือน / ปี จำนวนราย จำนวนเงิน
ตุลาคม 2559 145 51,400
พฤศจิกายน 2559 155 50,950
ธันวาคม 2559 173 51,150
มกราคม 2560 145 48,800
กุมภาพันธ์ 2560 142 41,150
มีนาคม 2560 165 53,150
เมษายน 2560 135 36,900
พฤษภาคม 2560    
มิถุนายน 2560    
กรกฎาคม 2560    
สิงหาคม 2560    
กันยายน 2560    
รวม