Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Service) ณ สำนักงานเขตบางซื่อ (ครั้งที่ 2)
 

On Site Service สนข.บางซื่อ​ (ครั้งที่ 2)​ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020