Main Menu
BANGKOK PORTAL


ครั้งที่ 8 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Web Portal ของกรุงเทพมหานคร

   วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายสารสิน อิ่มโอษฐ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวหฤทัย เอิบสภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายสิทธิพร รัตนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายโปรแกรมระบบ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ สยป. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Web Portal ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ภาพกิจกรรม