Main Menu
BANGKOK PORTAL


ครั้งที่ 7 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร

     วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ และนายสารสิน อิ่มโอษฐ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ มอบของที่ระลึกให้กับนายสุทธิพงษ์ ตั้งวงศ์งาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายฐานข้อมูล กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ สยป. ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2
ภาพกิจกรรม